The Against Bubble Project

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο εκφοβισμός είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες σχετικά με τη δυναμική που το χαρακτηρίζει και τις πολυάριθμες αρνητικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί στους μαθητές. Ο έλεγχος και η πρόληψη του φαινομένου εξακολουθεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί πολύ συχνά τα αγόρια αντιστέκονται στην αναφορά αυτών των επεισοδίων, όχι μόνο για τις συνέπειες που θα είχε αυτό σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και από το φόβο των αντιδράσεων. Η παρακολούθηση αυτών των συμπεριφορών είναι ακόμη πιο δύσκολη αν τα θύματα δεν έχουν τα εργαλεία για να τα αναγνωρίσουν, πόσο μάλλον ένα κοινωνικό δίκτυο που να τους υποστηρίζει. Μιλάμε για τα παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

Οι λιγοστές μελέτες σχετικά με το θέμα δείχνουν ότι οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν αυτά τα παιδιά τα καθιστούν ιδανικά θύματα, σε τέτοιο βαθμό ώστε, σε σύγκριση με άλλα αγόρια χωρίς αναπηρίες, έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εκφοβισμού. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν ενταξιακές πολιτικές στην εκπαίδευσή τους αλλά για να μπορέσει η εκπαίδευση να χαρακτηριστεί ως «εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς» θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον που θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο AGAINST BUBBLE στοχεύει στην καταπολέμηση και την αποτροπή του φαινομένου του εκφοβισμού κατά των αγοριών και των κοριτσιών με υψηλή διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και του συνδρόμου Asperger στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής στα σχολεία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια καλή πρακτική που μπορεί να υιοθετηθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να αναθεωρηθούν τις δράσεις τους για την καταπολέμηση διαφόρων ειδών διακρίσεων και φαινομένων εκφοβισμού. Μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του έργου AGAINST BUBBLE σκοπεύουμε να συνεισφέρουμε σημαντικά σε ένα σχολικό περιβάλλον που δεν θα αποκλείει την ένταξη όλων των μαθητών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΙΟ1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η ανάλυση των αναγκών βασίζεται στη δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε και σε ερωτηματολόγια που αφορούν καθηγητές, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό καθώς και γονείς παιδιών με υψηλή διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (και του συνδρόμου Asperger) ηλικίας 10 έως 14 ετών από τα σχολεία των χωρών – εταίρων. Ένας από τους κύριους στόχους των αποτελεσμάτων του έργου είναι να κατανοήσουμε σε βάθος την άποψη των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στο φαινόμενο αυτό, ώστε να οικοδομήσουμε μια στοχοθετημένη/ εξατομικευμένη και αποτελεσματική παρέμβαση. Για την πραγματοποίηση αυτής της ανάλυσης θα δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο, ​​με βάση προηγούμενες έρευνες αλλά και τους στόχους του έργου. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, θα δομηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες και τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου.

ΙΟ2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Προγραμματισμός προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης που απευθύνονται αντίστοιχα σε εκπαιδευτικούς, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και σε γονείς, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία που χρειάζονται για να μάθουν περισσότερα για το φαινόμενο του εκφοβισμού εφήβων, ιδίως όσον αφορά εκείνους που παρουσιάζουν διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, αλλά και πως να αποτρέπουν τέτοια φαινομένου.

ΙΟ3: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ AGAINST BUBBLE

Αυτό το εργαλείο θα προσαρμοστεί σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις για εκπαιδευτικούς, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και γονείς μαθητών με υψηλή διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και του συνδρόμου Asperger. Πρόκειται για προληπτική δραστηριότητα βασισμένη στη συμμετοχή όλων των μαθητών σε δράσεις που προωθούν την κοινωνικοποίηση έτσι ώστε να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα και να αναγνωρίσουν και να καταγγείλουν εκφοβιστικές συμπεριφορές άλλων μαθητών.

ΙΟ4: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ AGAINST BUBBLE

Σκοπός του IO4 είναι να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών με υψηλή διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και του συνδρόμου Asperger και των άλλων μαθητών στο σχολείο τους, την “αθώα” δυναμική που μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις εκφοβισμού, τις συνέπειες σε συναισθηματικό επίπεδο για τον εκφοβισμένο μαθητή, την αναγνώριση των στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες συμπεριφορές και την πρόταση εναλλακτικών λύσεων με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα και να προωθηθεί μια πιο υγιή σχέση μεταξύ των μαθητών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Θα προτιμηθούν μορφές βιωματικής μάθησης, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνικές, όπως η “αντίστροφη τάξη» και η πραγματοποίηση θεατρικών δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων προωθείται η κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού.

Επιθυμητά αποτελέσματα, επιπτώσεις και μακροπρόθεσμα οφέλη

Ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου μας, οι μαθητές θα έχουν ευαισθητοποιηθεί περισσότερο απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, ώστε να είναι ικανοί να καταγγέλλουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά κυρίως να αποφεύγουν να τις εκδηλώνουν οι ίδιοι.
Αναμένουμε επίσης από εκπαιδευτικούς, γονείς και διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό να έχουν επωφεληθεί με περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης και πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt