our partners

logo-Tucep

TUCEP: TIBER UMBRIA COMETT
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΙΤΑΛΙΑ

Το TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που συγκεντρώνει 12 ιταλικά πανεπιστήμια και πολυάριθμες επιχειρήσεις καθώς και δημόσιους φορείς. Το TUCEP δημιουργήθηκε το 1992 στο πλαίσιο του προγράμματος COMETT της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προγράμματος της ΕΕ για τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την κατάρτιση στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία. Αποστολή του TUCEP είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και του κόσμου της εργασίας μέσω της υλοποίησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών έργων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της επιχειρηματικότητας και των ευρωπαϊκών αξιών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κύριες δραστηριότητες του TUCEP είναι η οργάνωση και η διαχείριση μαθημάτων κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για νέους και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών σχολείων.

Η TUCEP έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων TEMPUS, Horizon2020, LLP Programme, COSME, ERASMUS+ (KA1 Κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, KA2 Συμμαχία της Γνώσης, KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για τη Σχολική Εκπαίδευση, KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για τη Νεολαία, KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, KA3 Πολιτική Ένταξης) EU for CITIZENS, JUSTICE.

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Περούτζια (Ιταλία)
Email: tucep@tucep.org
Web: www.tucep.org

logo-ies-eduardo-linares_ver02

IES Eduardo Linares Lumeras (SPAIN)

The School IES “Eduardo Linares Lumeras” is a publicly owned center, under the Ministry of Education, Training and Employment of the Region of Murcia.
The goal of our institution is to achieve the comprehensive education of all students, in order to ensure they are critical and responsible citizens. For this we have based our work on the following strategies:
. Education in respect and development of democratic values.
. Promote tolerance for diversity and differences.
. Develop solidarity with the most disadvantaged groups.
. Basing academic work in the effort and perseverance.
. Stimulate the participation of all sectors.
. Offer a quality service based on professionalism and spirit of overcoming.
. Transparency in our work, therefore the school is collaborating with the Association of Fathers and Mothers of our students, agents from social environment and people with complementary activities.

logo_pdeth_ver02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (ΠΔΕΘ) είναι μία από τις 13 αποκεντρωμένες περιφερειακές
διοικητικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
Είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διαχείριση, τον έλεγχο και το συντονισμό της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και των άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
Επίσης, διευθύνει και συντονίζει τους συμβούλους των σχολείων και οργανώνει ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και εκπαιδευτική έρευνα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς για την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και διοργανώνει εκπαιδευτικές συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας επιβλέπει 1.156 σχολεία και των δύο βαθμίδων
(901 δημοτικά σχολεία και 255 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, διδάσκουν
περίπου 10.360 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων (5.000 σε δημοτικά σχολεία και 5.360 στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση) και ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι περίπου 97.500.

Επικοινωνία: Στέλλα Καψάλη & Ιωάννα Χατζοπούλου
Τηλ. Επικοινωνίας: +302410539212
Ταχ. Διεύθυνση: Μανδηλαρά 23, Λάρισα, 41221
Email: euprojects@thess.pde.sch.gr
Web: https://thess.pde.sch.gr

ΕΤΑΙΡΟΙ

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8 (ITALY)

Ο σχολικός θεσμός δίνει προσοχή στα προβλήματα μιας ταχέως εξελισσόμενης κοινωνίας και είναι προσανατολισμένος να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του πολιτικού αισθήματος, της κουλτούρας της αλληλεγγύης και της ενσωμάτωσης, να επιτυγχάνει ποιοτική εκπαίδευση, να εργάζεται για τη μείωση της δυσφορίας και των μειονεκτημάτων, θέτοντας σε εφαρμογή εξατομικευμένα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Istituto Comprensivo Perugia 8 περιλαμβάνει:

  • Νηπιαγωγείο (από 3 έως 6 ετών): “Hans Christian Andersen” και “Carlo Collodi”,
  • Δημοτικά σχολεία (από 6 έως 10 ετών): “Raffaello Lambruschini” με πλήρες και κανονικό ωράριο και “Don Dario Pasquini”,
  • Σχολεία μέσης εκπαίδευσης (από 6 έως 14 ετών): “Cristoforo Colombo” και Olmo.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, σε συνεργασία με την οικογένεια, τους μαθητές και το τοπικό πλαίσιο, αποσκοπούν στην προώθηση:

  • ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ “ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ”.
  • ΤΗΝ ΚΑΤΆΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑΣ
  • ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ
  • ΤΗΝ ΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ
logo_euroaccion__ver02

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EUROACCION MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ

Περιγραφή: O Euroaccion είναι ένας μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος οργανισμός για την υποστήριξη της μάθησης νέων και ενηλίκων και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Η αποστολή του είναι να εμπνεύσει και να παρακινήσει το ανθρώπινο δυναμικό μέσω βιωματικής μάθησης, μη τυπικής εκπαίδευσης, εθελοντισμού και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης.
Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Avenida Primero de Mayo 20, 1 ° B, 30120 El Palmar, Murcia
Email: euroaccion@gmail.com
Web: www.euroaccion.com

logo_dimitra-eo_logoeng-l_ver02

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο διακεκριμένους Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα με Εκπαιδευτικά Κέντρα σε πέντε (5) πόλεις της χώρας.
Έχοντας ιδρυθεί το 1989, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει σήμερα εκτενή εμπειρία και μοναδικές ικανότητες στην παραγωγή και υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και προσαρμογής στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά δεδομένα, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια των ευρω – ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και του επιχειρείν.
Μέσω των δραστηριοτήτων μας, όπως η κατάρτιση, η παροχή συμβουλών, η έρευνα, η μεταφορά καινοτομίας και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, εργαζόμαστε για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Επικοινωνία: Βασιλική ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθύντρια του τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Email: anastasopoulou@dimitra.gr

Τηλ. Επικοινωνίας +30 2410 55 40 26

Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, 41223

Email: euprojects@dimitra.gr

Web: http://www.dimitra.gr

logo_wsbinoz_ver02

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU – ΠΟΛΩΝΙΑ

Το Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu είναι μη δημόσιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στις 21 Σεπτεμβρίου 2006 και προσφέρει εκπαίδευση στους τομείς της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της κοσμετολογίας, της διαιτολογίας και της νομικής.

Επικοινωνία: Aneta Orska – εθνικός συντονιστής
Διεύθυνση: ul. Piotrkowska 278, 90-361, Łódź
Email: a.orska@medyk.edu.pl
Web: www.medyk.edu.pl

logo_agrupamento-fc_ver02

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

Περιγραφή: Το Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro είναι ένα σχολικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά σχολεία που βρίσκονται στα προάστια Mem Martins, Sintra, 20 χλμ. από τη Λισαβόνα. Με 2300 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων 250 παιδιών στο νηπιαγωγείο, η αποστολή μας είναι η ενταξιακή, διαπολιτισμική και πολύγλωσση εκπαίδευση όλων των μαθητών, διαμορφώνοντας αυτόνομους, παρεμβατικούς και ενήμερους πολίτες για τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και το θάρρος.

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Rua Ferreira de Castro, 13
2725-311 Mem Martins
Portugal
Email: direcao@efcastro.pt
Web: www.efcastro.pt

logo-coat_ver02

Associazione COAT – Centro Orientamento Ausili Tecnologici Onlus (ITALY)

The Center Orientation Technological Aids (COAT) is a non-profit organization, founded in early 1999, whose main objective is the development and research for the personalization of computer and electronic aids.
It consists of a multidisciplinary working group whose task is to evaluate and guide disabled people and their families to the use of appropriate aids to the characteristics of the person and the intended purpose.
The main objective is to allow the person with disabilities to propose themselves as an active subject and to overcome / reduce their disability. To achieve this goal, COAT is committed to finding innovative answers to the autonomy needs of people with disabilities, taking advantage of the
opportunities offered by technology. These objectives and working methods are shared by the GLIC (Interregional working group Advice centers for computer and electronic aids for disabled people), of which COAT is a founding member, which is the national network that gathers Centers specialized in the field of technological aids for people with disabilities.
COAT carries out activities in agreement with public and private bodies.
Among the main services performed:
• Technical and scientific information on available commercial aids and legal information on the legislation in force in Italy.
• Evaluations and orientation towards customized solutions for user autonomy
• Evaluations and support for team activities at the Aid Center
• Experimentation: activities of commercial devices’ customization and development of new aid systems for specific needs are planned.
So, summing up, we can say that COAT deals with people with severe and very serious disabilities and their families, offering customized solutions that can make the subject as autonomous as possible and able to communicate.

logo-giunti-psychometrics-colori-200×59

Giunti Psychometrics

Η Giunti Psychometrics είναι επιστημονικός εκδότης και αναπτύσσει εργαλεία και μεθοδολογίες για την κάλυψη όλων των αναγκών αξιολόγησης στους τομείς του ταλέντου, της υγείας και της εκπαίδευσης. Η Giunti Psychometrics αποτελεί μέρος του ομίλου Giunti, ενός από τους σημαντικότερους εκδότες στην Ιταλία όσον αφορά την ιστορία, τη φήμη, την αγορά και τον κατάλογο.

Παρέχουμε κυρίως εργαλεία και υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και επαγγελματίες.
Η Giunti Psychometrics διαθέτει ένα δίκτυο ξένων συνεργατών που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο με την ίδια επιστημονική αυστηρότητα και το ίδιο πάθος με το ιταλικό γραφείο.

Κύρια αποστολή μας είναι η ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών για τον τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, διεθνή επιστημονικά πρότυπα και προσαρμογή στο πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς.

Διαθέτουμε ένα τμήμα κατάρτισης που παρέχει κυρίως διαδικτυακά μαθήματα (ασύγχρονα και σύγχρονα).
Απευθυνόμαστε επίσης σε σχολεία και εκπαιδευτικούς για κατάρτιση σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επαφές
Διεύθυνση: Via Frà Paolo Sarpi, 1 – 50136 Φλωρεντία (Ιταλία)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@giuntipsy.com
Ιστοσελίδα: www.giuntipsy.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt