nasz Partnerów

logo-Tucep

TUCEP: TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME – WŁOCHY

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme jest stowarzyszeniem non-profit skupiającym 12 włoskich uniwersytetów i liczne przedsiębiorstwa, a także instytucje publiczne. TUCEP został utworzony w 1992 roku w ramach programu COMETT Unii Europejskiej, czyli unijnego programu współpracy między uniwersytetami i przedsiębiorstwami w zakresie szkoleń w dziedzinie badań, innowacji i technologii. Misją TUCEP jest wspieranie i rozwój współpracy pomiędzy uniwersytetami a światem pracy poprzez realizację projektów badawczych i szkoleniowych mających na celu promowanie innowacji i jakości w edukacji i szkoleniach, wspieranie integracji społecznej, przedsiębiorczości i wartości europejskich na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Główne działania TUCEP to organizacja i zarządzanie szkoleniami na poziomie krajowym i europejskim dla młodzieży i dorosłych, w tym trenerów, nauczycieli i uczniów szkół.

TUCEP uczestniczyło w ponad 100 projektach europejskich w ramach Programu TEMPUS, Horyzont2020, Program LLP, COSME, ERASMUS+ (KA1 Mobilność w szkolnictwie wyższym, KA2 Sojusz Wiedzy, KA2 Strategiczne Partnerstwo na rzecz Edukacji Szkolnej, KA2 Strategiczne Partnerstwo na rzecz Młodzieży, KA2 Strategiczne Partnerstwo na rzecz Edukacji Dorosłych, KA2 Strategiczne Partnerstwo na rzecz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, KA3 Polityka Włączenia Społecznego) EU for CITIZENS, JUSTICE.

Kontakt
Adress: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia
E-mail: tucep@tucep.org
Strona internetowa: www.tucep.org

logo-ies-eduardo-linares_ver02

IES Eduardo Linares Lumeras (SPAIN)

The School IES “Eduardo Linares Lumeras” is a publicly owned center, under the Ministry of Education, Training and Employment of the Region of Murcia.
The goal of our institution is to achieve the comprehensive education of all students, in order to ensure they are critical and responsible citizens. For this we have based our work on the following strategies:
. Education in respect and development of democratic values.
. Promote tolerance for diversity and differences.
. Develop solidarity with the most disadvantaged groups.
. Basing academic work in the effort and perseverance.
. Stimulate the participation of all sectors.
. Offer a quality service based on professionalism and spirit of overcoming.
. Transparency in our work, therefore the school is collaborating with the Association of Fathers and Mothers of our students, agents from social environment and people with complementary activities.

logo_pdeth_ver02

PERIFEREIAKI DIEFTHYNSI PROTOVATHMIAS & DEFTEROVATHMIAS EKPAIDEFSIS THESSALIAS – GRECJA

Regionalna Dyrekcja Szkolnictwa Podstawowego i Średniego Tesalii (PDETh) jest jedną z 13 zdecentralizowanych regionalnych struktur administracyjnych greckiego Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych.
Odpowiada za realizację polityki edukacyjnej oraz zarządzanie, kontrolę i koordynację działalności edukacyjno-administracyjnej szkół podstawowych i średnich oraz innych struktur edukacyjnych w regionie Tesalii.
Koordynuje także konsultantów szkolnych oraz organizuje doskonalenie zawodowe i badania edukacyjne. Regionalna Dyrekcja Tesalii współpracuje z głównymi interesariuszami w zakresie innowacji w dziedzinie edukacji i organizuje spotkania edukacyjne, imprezy dzienne i konferencje.
Regionalna Dyrekcja Tesalii nadzoruje 1156 szkół obu szczebli (901 szkół podstawowych i 255 szkół średnich). W regionie Tesalii uczy około 10360 nauczycieli wszystkich przedmiotów (5000 w szkołach podstawowych i 5360 w szkołach średnich), a łączna liczba uczniów wynosi około 97 500.

Kontakt: Stella Kapsali i Ioanna Chatzopoulou
Numer telefonu: +302410539212

Adres: Mandilara 23, Larissa, Grecja, 41222
E-mail: euprojects@thess.pde.sch.gr
Strona internetowa: https://thess.pde.sch.gr

Partnerów

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8 (ITALY)

Instytucja szkolna zwraca uwagę na problemy szybko rozwijającego się społeczeństwa i jest zorientowana na działanie zgodnie z zasadami zmysłu obywatelskiego, kultury solidarności i integracji, w celu osiągnięcia wysokiej jakości szkolenia, pracując nad zmniejszeniem dyskomfortu i niedogodności poprzez wprowadzenie zindywidualizowanych i spersonalizowanych planów edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Istituto Comprensivo Perugia 8 obejmuje:

  • Przedszkole (od 3 do 6 lat): „Hans Christian Andersen” i „Carlo Collodi”;
  • Szkoły podstawowe (od 6 do 10 lat): „Raffaello Lambruschini” w pełnym i regularnym wymiarze godzin oraz „Don Dario Pasquini”;
  • Szkoły średnie (od 6 do 14 lat) „Cristoforo Colombo” i Olmo.

Cele edukacyjne przedszkola, szkoły podstawowej i średniej, we współpracy z rodziną, uczniami i kontekstem lokalnym mają na celu promowanie:

  • ROZWOJU „TOŻSAMOŚCI
  • ZDOBYWANIE AUTONOMII
  • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
  • EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
logo_euroaccion__ver02

CULTURAL ASSOCIATION EUROACCION MURCIA – HISZPANIA

Euroaccion jest pozarządową, niezależną organizacją wspierającą młodzież i uczenie się dorosłych oraz rozwój zawodowy i osobisty osób o mniejszych szansach. Jego misją jest inspirowanie i stymulowanie potencjału ludzkiego poprzez empiryczne uczenie się, edukację pozaformalną, wolontariat i projekty związane z integracją społeczną.
Kontakt:
Adres: Avenida Primero de Mayo 20, 1 ° B, 30120 El Palmar, Murcia
E-mail: euroaccion@gmail.com
Strona internetowa: www.euroaccion.com

logo_dimitra-eo_logoeng-l_ver02

DIMITRA EDUCATION & CONSULTING – GRECJA

DIMITRA Education & Consulting jest jedną z największych i najbardziej wyróżniających się organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET), posiadającą centra szkoleniowe w pięciu (5) miastach w Grecji. Od 1989 roku DIMITRA gromadzi bogate doświadczenie i rozwija unikalne kompetencje w zakresie tworzenia innowacyjnych i partycypacyjnych narzędzi i metodologii rozwoju zasobów ludzkich w ciągle zmieniającym się świecie pracy. Poprzez nasze działania, takie jak szkolenia, doradztwo, badania, transfer innowacji i rozwój współpracy międzynarodowej, działamy na rzecz promowania integracji społecznej, rozwoju edukacyjnego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego.

Kontakt: Vaso ANASTASOPOULOU
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Projektów Europejskich

E-mail: anastasopoulou@dimitra.gr
Numer telefonu: +30 2410 55 40 26
Adres: Palaiologou 19, 41223

E-mail: euprojects@dimitra.gr

Strona internetowa: http://www.dimitra.gr

logo_wsbinoz_ver02

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (POLAND)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to uczelnia wyższa, która rozpoczęła swoją działalność 21.09.2006 i oferuje kształcenie na kierunkach pedagogika, psychologia, kosmetologia, dietetyka i prawo.

Kontakt: Aneta Orska – koordynator krajowy
Adres: ul. Piotrkowska 278, 90-361, Łódź
E-mail: a.orska@medyk.edu.pl
Strona internetowa: www.medyk.edu.pl

logo_agrupamento-fc_ver02

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO (PORTUGALIA)

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro to grupa szkół obejmująca pięć różnych szkół położonych na przedmieściach Mem Martins w Sintrze, 20 km od Lizbony. Uczymy 2300 uczniów, w tym 250 dzieci w przedszkolu. Naszą misją jest integracyjna, międzykulturowa i wielojęzyczna edukacja wszystkich uczniów, formowanie autonomicznych, interweniujących i świadomych swoich obowiązków i praw obywateli, wzmacnianie kreatywności, zdolności adaptacji i odwagi.

Kontakt:
Adres: Rua Ferreira de Castro 13
2725-311 Mem Martins
Portugalia
E-mail: direcao@efcastro.pt
Strona internetowa: www.efcastro.pt

logo-coat_ver02

Associazione COAT – Centro Orientamento Ausili Tecnologici Onlus (ITALY)

The Center Orientation Technological Aids (COAT) is a non-profit organization, founded in early 1999, whose main objective is the development and research for the personalization of computer and electronic aids.
It consists of a multidisciplinary working group whose task is to evaluate and guide disabled people and their families to the use of appropriate aids to the characteristics of the person and the intended purpose.
The main objective is to allow the person with disabilities to propose themselves as an active subject and to overcome / reduce their disability. To achieve this goal, COAT is committed to finding innovative answers to the autonomy needs of people with disabilities, taking advantage of the
opportunities offered by technology. These objectives and working methods are shared by the GLIC (Interregional working group Advice centers for computer and electronic aids for disabled people), of which COAT is a founding member, which is the national network that gathers Centers specialized in the field of technological aids for people with disabilities.
COAT carries out activities in agreement with public and private bodies.
Among the main services performed:
• Technical and scientific information on available commercial aids and legal information on the legislation in force in Italy.
• Evaluations and orientation towards customized solutions for user autonomy
• Evaluations and support for team activities at the Aid Center
• Experimentation: activities of commercial devices’ customization and development of new aid systems for specific needs are planned.
So, summing up, we can say that COAT deals with people with severe and very serious disabilities and their families, offering customized solutions that can make the subject as autonomous as possible and able to communicate.

logo-giunti-psychometrics-colori-200×59

Giunti Psychometrics

Giunti Psychometrics jest wydawcą naukowym i rozwija narzędzia i metodologie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby oceny w dziedzinie talentów, zdrowia i edukacji. Giunti Psychometrics jest częścią Giunti Group, jednego z najważniejszych wydawnictw we Włoszech pod względem historii, reputacji, rynku i katalogu.
Dostarczamy głównie narzędzia do oceny psychologicznej i usługi dla firm publicznych i prywatnych oraz profesjonalistów.
Giunti Psychometrics posiada sieć zagranicznych współpracowników działających w wielu krajach świata z takim samym naukowym rygorem i pasją jak włoskie biuro.
Naszą główną misją jest rozwój narzędzi i usług dla dziedziny psychologii stosowanej, gwarantując wysoką jakość, międzynarodowe standardy naukowe i dostosowanie do kulturowego kontekstu odniesienia.
Mamy dział szkoleń, który głównie dostarcza kursy online (zarówno asynchroniczne, jak i synchroniczne).
Kierujemy również do szkół i nauczycieli szkolenia na tematy psychopedagogiczne. Obecnie jesteśmy zaangażowani w kilka projektów europejskich.

Kontakt
Adres: Via Frà Paolo Sarpi, 1 – 50136 Florencja (Włochy)
Email: info@giuntipsy.com
Strona internetowa: www.giuntipsy.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt