Against Bubble

W naszym projekcie staramy się zwalczać zjawisko zastraszania chłopców i dziewcząt z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W naszym projekcie staramy się zwalczać zjawisko zastraszania …

… … wysoko funkcjonujących dziewcząt i chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (i zespołem Aspergera), ale nie tylko, poprzez angażowanie wszystkich osób, które są częścią kontekstu życiowego ucznia i odgrywają kluczową rolę w tym zjawisku.

icon_4

PROJEKT MATERIAŁÓW

Zaczniemy od dokładnego przestudiowania dostępnej literatury i narzędzi już istniejących. Pierwsza faza prac będzie poświęcona budowie narzędzia i jego administrowaniu w celu przeprowadzania badania dotyczącego analizy potrzeb różnych grup docelowych; celem narzędzia jest wykonanie analizy jakościowo-ilościowej. Na podstawie uzyskanych wyników przejdziemy do kolejnej fazy projektu, polegającej na zaprojektowaniu materiałów.

icon_1

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Działanie szkoleniowe zostanie również zrealizowane we wszystkich krajach partnerskich. Do każdego z nich zostaną wybrane osoby, które zajmą się jego przeprowadzeniem jako nauczyciele. Szkolenie zostanie zrealizowane według wspólnego programu, który zostanie im przekazany, zostaną oni także przeszkoleni w zakresie przyjetych technik i metod jak np. flipped classroom. Z partnerami zostanie uzgodniony kalendarz zajęć oraz liczba godzin, które należy przeznaczyć na to szkolenie. W porównaniu do metody wykładu preferowane będą działania promujące aktywne uczestnictwo.

icon_2

ZESTAW NARZĘDZI AGAINST BUBBLE

Faza szkolenia będzie również wspierana przez wdrożenie zestawu narzędzi, który zostanie przygotowany na podstawie wyników uzyskanych dzięki analizie potrzeb. Będzie zawierał wytyczne, które będą służyć nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom administracyjnym, technicznym i pomocniczym do rozpoznawania i zapobiegania epizodom prześladowania.

+ 0 mln ludzi
Według badania Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU), ASD dotyka około 0,62–0,70% populacji na całym świecie.
+ 0 dzieci
na 10 000 dzieci ma ASD. Najnowsze publikacje wskazują na wzrost szacunkowej częstości występowania, zwiększając liczby do 116,1 przypadków na 10000 dzieci (Kuehn BM, 2007, Rice CE i in., 2007, Van Naarden Braun K i in., 2007, Baird G. i in., 2006).
0 krajów
bierze udział w tym projekcie: Grecja, Polska, Portugalia, Hiszpania i Włochy
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt